De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.

Indien je aanpassingen of werken wil uitvoeren aan gebouwen die op de lijst staan, kan je voorafgaandelijk contact opnemen met de regionale erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme).

Deel deze pagina