De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.

Aan gebouwen die op de lijst staan, mag je niet zomaar aanpassingen doen of werken uitvoeren. Neem zeker contact op met Team ruimte en bouwen voor je iets onderneemt. 

Klik hier voor opzoekingen in de inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed.

Heb je concrete vragen over de erfgoedwaarde of erfgoedelementen van een inventarispand? Dan kan je ook steeds contact opnemen met de regionale erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme) die je graag verder helpt.

Deel deze pagina