Een bijzonder plan van aanleg, afgekort 'BPA', is een verordenend plan dat van toepassing is voor een bepaald gebied. Het bevat de stedenbouwkundige voorschriften die bindend zijn voor elke burger.

De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bestemming, de inrichting en eventueel het beheer van het gebied waarop ze van toepassing zijn. De bestemming is het gebruik waarvoor het gebied wordt voorbehouden (wonen, landbouw, bedrijven, …). De inrichtings- en beheervoorschriften bepalen o.m. waar kan gebouwd worden, hoe hoog mag gebouwd worden, welke materialen toegelaten zijn, onderhoudsvoorschriften, …

Door de gewijzigde wetgeving kunnen geen BPA's meer worden opgemaakt. Er kunnen enkel nog ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt, die iets flexibeler zijn dan BPA's. De bestaande BPA's blijven echter van kracht zolang er geen RUP is opgemaakt dat het BPA vervangt.

In de gemeente Hamme werden de volgende BPA’s goedgekeurd:

 • BPA Broekstraat | 3e wijziging - K.B. 22.09.1981
 • BPA Vlierkouter | 2e wijziging - K.B. 22.06.1982
 • BPA Vlierkouter | 3e wijziging - K.B. 25.05.1998
 • BPA Vigor Wuitens | art. 17 - K.B. 24.09.1980
 • BPA Zwaarveld | art. 17 - M.B. 16.01.1991
 • BPA Hooirt | M.B. 23.03.1993 + wijziging bij M.B. 25.04.2002
 • BPA Theet | M.B. 25.02.1998
 • BPA Waterstraat | M.B. 25.05.1998
 • BPA Le Lis | M.B. 09.04.2003
 • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven Hamme | M.B. 05.11.2002 + wijziging bij M.B. 17.03.2005
 • Sectoraal BPA zonevreemde terreinen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten | M.B. 07.02.2003 + wijziging bij M.B. 25.02.2005
 • BPA De Grote Napoleon | M.B. 10.06.2004

Je kan het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van elk BPA raadplegen via de website van Omgeving Vlaanderen.

Deel deze pagina