Wat als je als huurder gebreken vaststelt in de huurwoning?

STAP 1 - Maak een lijst van de gebreken

  • Maak foto's van de ernstige gebreken die je aanduidde.
  • Maak daarnaast een lijst van de overige gebreken in jouw woning. 

STAP 2 -  Ga na wie de werken om de gebreken weg te werken, moet betalen

Ga na of de nodige werken om de gebreken weg te werken voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de huurder of de verhuurder vallen volgens de huurwetgeving en jouw contract. Bij betwisting is de vrederechter bevoegd.

Als je hulp nodig hebt bij het bepalen van wie verantwoordelijk is voor welke werken, neem je best contact op met Team leven en welzijn. Hou dan zeker een kopie van jouw huurcontract bij de hand.

STAP 3 -  Verwittig de verhuurder van de gebreken in de woning 

Verwittig in elk geval schriftelijk jouw verhuurder (per e-mail of aangetekend schrijven) als jouw woning gebreken heeft. Geef de lijst door van de ernstige gebreken en de niet ernstige gebreken en wie voor elk gebrek volgens jou verantwoordelijk is.

Als je zelf moet instaan voor de herstellingen, vraag je de toestemming om de nodige werken uit te voeren. Als de verhuurder verantwoordelijk is voor de herstellingen, vraag je de herstellingen te laten uitvoeren.

STAP 4 - Onderneem verdere stappen 

Als je de verhuurder op de hoogte hebt gebracht van de gebreken in jouw woning en hij/zij lost deze niet op, dan neem je best contact met Team ruimte en bouwen.

Deel deze pagina