De subsidieregeling is bedoeld voor eenmalige activiteiten die mensen dichterbij elkaar brengen, georganiseerd door buurtbewoners. Bv. een buurtbarbecue of een buurtsporttoernooi, maar geen blijvende zaken.

Voorwaarden

De subsidie wordt uitbetaald aan een vertegenwoordiger van het organiserend buurtcomité. Een buurtcomité bestaat uit minimum drie personen van minimum 18 jaar die op drie verschillende adressen - in deze buurt - zijn gedomicilieerd.

De subsidie wordt uitbetaald voor de organisatie van recreatieve activiteiten tijdens een buurtfeest/actie. Een buurtfeest is enkel toegankelijk voor bewoners van een buurt en duurt minimum 1 dag. Iedereen van de omschreven buurt krijgt toegang tot de activiteiten. 

  • Een buurt kan bestaan uit meerdere straten met een organische eenheid, bv. gegroepeerd rond een pleintje.
  • Een buurt kan zich beperken tot één straat, maar dan moeten er in die straat minstens 20 gezinnen gedomicilieerd zijn en moeten deze ook bereikt worden bij de activiteit. 
  • Bij zeer grote straten (meer dan 75 bewoonde woningen) kan men de activiteit beperken tot een deel van de straat, maar dan moeten er in dat deel van de straat minstens 20 gezinnen bereikt worden.

Procedure

Ten minste 4 weken vooraf aan de activiteit bezorg je het aanvraagformulier aan Team leven en welzijn:

  • met een overzicht van het programma
  • de samenstelling van het buurtcomité

Het comité dient van alle gedrukte publiciteit (uitnodiging, …) een voorbeeld in. In elke publicatie wordt vermeld dat het initiatief financiële ondersteuning krijgt van het gemeentebestuur van Hamme.

Er wordt een gratis vrijwilligersverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) afgesloten door de organisatie. Dit kan via de website www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Een bewijs hiervan wordt mee afgegeven bij het aanvraagformulier.

Betalingsbewijzen (kastickets of factuur), waaruit de gemaakte onkosten voor de buurtactiviteit duidelijk zijn, worden na de activiteit ingediend. Hiervoor gebruikt de aanvrager bijlage 2 van het aanvraagformulier.

De organisator bezorgt een overzicht van de gezinnen die bereikt werden met de activiteit. Hiervoor gebruikt de aanvrager bijlage 3 van het aanvraagformulier.

Aanvragen worden door het college van burgemeester en schepenen al dan niet goedgekeurd. Het buurtcomité zal hierover schriftelijk geïnformeerd worden. De subsidie wordt na het plaatsvinden van de activiteit en het indienen van alle noodzakelijke documenten uitbetaald.

Bedrag

De subsidie bedraagt € 100,00 voor de omschreven buurt.

Eenzelfde buurt/aanvrager kan slechts eenmaal per jaar een toelage krijgen. De kosten voor de organisatie van de buurtactiviteit moeten hoger zijn dan het toegekende subsidiebedrag. Initiatieven die financiële steun kunnen krijgen via andere organisaties/overheden, hebben geen recht op deze gemeentelijke subsidie.

Deel deze pagina