Je kan kiezen om de overledene te begraven in een geconcedeerde concessie of niet-geconcedeerde concessie (ook gekochte of niet-gekochte grond genoemd). De duurtijd van een geconcedeerde concessie is 25 jaar. Deze kan verlengd worden. Een niet-geconcedeerde concessie blijft 15 jaar behouden. Er is geen mogelijkheid tot bijzetting of verlenging.

Dit is voor zowel het begraven van kisten en bijzettingen in de urnenvelden of het columbarium. Een asverstrooiing is gratis.

Voorwaarden

Lijkbezorging op één van de gemeentelijke begraafplaatsen is mogelijk voor:

 • personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de gemeente Hamme en overleden zijn buiten het grondgebied van Hamme
 • personen die op het grondgebied van Hamme zijn overleden of er dood werden aangetroffen
 • personen begunstigd van het recht op begraving of plaatsing in een concessie op één van de gemeentelijke begraafplaatsen van Hamme
 • personen opgenomen in een instelling buiten de gemeente Hamme en die vóór hun opneming hun hoofdverblijfplaats te Hamme hadden, doch wegens omstandigheden werden ingeschreven in een andere gemeente
 • personen die bij een bloedverwant of kennis buiten de gemeente zijn gaan wonen en die vóór bedoelde inwoning hun gewone verblijfplaats te Hamme hadden
 • een ongehuwde zoon of dochter waarvan de ouders ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Hamme
 • personen die vroeger gedurende minstens 20 jaar in de gemeente hebben gewoond. De periode van ‘minstens 20 jaar’ is zowel van toepassing op het totaal van onderbroken periodes als voor een onafgebroken periode
 • de EG-ambtenaren die gezien hun persoonlijk statuut een bewijs kunnen voorleggen van verblijf op het grondgebied van de gemeente, alsook hun echtgenoten en verwanten die ten laste zijn van hen, alhoewel zij niet zijn ingeschreven in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente Hamme
 • de vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister van Hamme
 • de inwoners van de St.-Annaparochie van Waasmunster
 • andere overledenen, mits bijzondere toelating van het college van burgemeester en schepenen

Voor ieder van deze categorieën is begraving of plaatsing mogelijk zowel op geconcedeerde als niet-geconcedeerde grond, urnenveld, columbariumnis, vlinderboom (foetus) of urnenpaddenstoel (voor kinderen -12 jaar).

Personen niet vermeld onder bovengenoemde categorieën en waarvoor het college van burgemeester en schepenen geen uitzonderlijke toelating verleent, kunnen niet begraven worden op één van de gemeentelijke begraafplaatsen van Hamme.

Procedure

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.

Meebrengen

 • het ingevulde formulier aanvraag concessie
 • eventueel bewijs aankoop van reeds bestaande concessie of oud-strijderskaart

Bedrag

 • nieuwe concessie 25 jaar: € 500,00 (per overledene).
 • bijzetting en uitbreidingen van bestaande concessie: € 20,00 per persoon x het aantal jaren.

Je ontvangt daarna een overschrijvingsformulier.

Deel deze pagina