Bij de opstart van een eigen waterwinning voor drinkwater is een volledige auditcontrole verplicht. Nadien moet je die om de tien jaar herhalen. De resultaten worden voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, die advies geven over de kwaliteit.

Als je een eigen waterwinning in of uit gebruik neemt, moet je dat ook steeds melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Gebruik daarvoor het formulier dat je kan downloaden van de website van de VMM.

Voorwaarden

  • De analyse door de VMM is enkel voor wie niet kan aansluiten op het waterleidingnet.
  • Aan de analyse door Farys zijn geen voorwaarden verbonden.

Procedure

  • Je kan het aanvraagformulier downloaden of verkrijgen bij Team milieu, die het formulier opstuurt naar de VMM of Farys.
  • Je wordt gecontacteerd voor een staalname.
  • Het resultaat van de analyse wordt je schriftelijk meegedeeld.

Bedrag

  • De analyse door de VMM is jaarlijks gratis.
  • De analyse door Farys is gratis op voorwaarde dat je de afgelopen drie jaar geen gratis analyse laten uitvoeren hebt op hetzelfde adres. *

(*) Heb je dat wel laten doen, dan kom je wel nog in aanmerking voor een analyse tegen betaling. Ook putten voor industrie en landbouw komen in aanmerking voor een analyse tegen betaling.

Deel deze pagina