Wie het gemeentelijk cultuurbeleid mee in goede banen wil leiden, kan dit onder meer door lid te worden van de cultuurraad. De cultuurraad is een wettelijk voorziene adviesraad die moet geraadpleegd worden over alle beleidsbeslissingen die te maken hebben met het lokale cultuurbeleid.  

Het doel is dan ook aan de bevolking medezeggenschap te verlenen bij het uitstippelen van het cultuurbeleid en de deelname eraan te bevorderen. Daarnaast zal de cultuurraad zelf initiatieven ontwikkelen die het hoofddoel mee helpen realiseren.

Projecten

Door middel van verschillende vormen van overleg, werkgroepen en commissies, o.a. op het terrein van de muziekmaatschappijen, de koren, de toneelverenigingen, de beeldende kunsten, het socio-cultureel werk, het gemeentelijk erfgoed, … ligt de cultuurraad mee aan de basis van heel wat initiatieven zoals de ‘Zomerconcerten’, ‘Open Monumentendag’, ‘Erfgoeddag’, ‘Week van de Amateurkunsten’ (WAK), kunsttentoonstellingen, 'Vlaanderen Feest', ...

Het bestuur van de cultuurraad stimuleert de werking van de verschillende radertjes van het geheel en waakt over het verloop van de initiatieven. Wie graag lid wenst te worden van de cultuurraad, neemt contact op met Team cultuur. 

Marc Van Havere is voorzitter, Christel Baert ondervoorzitter en Team cultuur verzorgt het secretariaat.
Ook schepen van cultuur Lotte Peeters, schepen van Erfgoed Jan De Graef nemen deel aan de vergaderingen.

Deel deze pagina