Een voor eensluidend verklaard document is een kopie van een origineel document dat je voor echt of eensluidend laat verklaren.

Procedure

Team burgerzaken kijkt na of de kopie identiek is aan het origineel en stempelt dit af. Daardoor heeft de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijk document.

Meebrengen

  • origineel document
  • een goed leesbare kopie

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen. Dit is in de brede zin van het woord: de federale overheidsdiensten en de federale aanverwante instellingen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, Bpost en Belgacom.

Volgende eensluidende verklaringen werden niet afgeschaft:

  • voor rechtbanken
  • voor privé-bedrijven
  • voor het buitenland
  • voor adoptie of naturalisatieaanvragen
  • de legalisatie van handtekeningen

Volgende documenten kunnen niet eensluidend verklaard worden:

  • afschriften van authentieke akten
  • kopieën van identiteitsdocumenten

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina