Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op dringende medische hulp indien je dringende medische zorgen nodig hebt. Team leven en welzijn betaalt in dit geval jouw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
  • Je verblijft op het grondgebied van Team leven en welzijn.
  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure 

  • Je gaat eerst naar de huisarts en hij geeft jou een attest 'Dringende Medische Hulp'.
  • Met dit attest ga je naar Team leven en welzijn van de plaats waar je gewoonlijk verblijft.
  • Team leven en welzijn zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis meegeven.
  • Met deze betalingsverbintenis kan je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Team leven en welzijn bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest 'Dringende Medische Hulp' opmaken. Daarna zal Team leven en welzijn eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.

Deel deze pagina