Eikenprocessierupsen vervellen meerdere keren voor ze verpoppen om uiteindelijk een nachtvlinder te worden. Vanaf de derde vervelling, die meestal half mei begint, ontwikkelen de rupsen brandharen.

Contact met deze haren kan verschillende klachten veroorzaken, zoals jeuk, zwellingen, ontstekingen, ademhalingsproblemen en allergische reacties. Ook haren van vorige generaties rupsen kunnen nog jarenlang deze effecten veroorzaken. Vaak is het daarom nodig om de nesten van de rupsen op een professionele manier te laten verwijderen.

Verwijdering op privéterrein

Heb je nesten van eikenprocessierupsen op privéterrein, schakel dan een gespecialiseerde firma in en meld de plaats van het nest aan Team milieu en klimaat. Een lijst met gespecialiseerde firma's vind je hier: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/provinciaal-centrumvoormilieuonderzoek/studie-en-onderzoek/plaagsoorten.html

Vermijd alle contact met de rupsen, probeer de nesten dus niet zelf te verdelgen.

Verwijdering op openbaar domein

Tref je een nest van eikenprocessierupsen aan op het openbaar domein, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten via het nummer 052 25 89 00.

Als het aangewezen is om de nesten te verwijderen, doet de gemeente daarvoor ook beroep op een gespecialiseerde externe firma.

Deel deze pagina