Niet-Belgen (vanaf 12 jaar) die ingeschreven zijn en verblijfrecht hebben bekomen, worden in het bezit gesteld van een verblijfskaart, ook wel verblijfsvergunning, verblijfstitel of elektronische vreemdelingenkaart (eVK) genoemd. We onderscheiden volgende kaarten:

 • A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf
 • B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - onbeperkt verblijf
 • EU-kaart: verklaring van inschrijving (EU-onderdaan)
 • EU+-kaart: document ter staving van duurzaam verblijf
 • F-kaart: verblijfskaart van een familielid van een EU-onderdaan
 • F+-kaart: duurzame verblijfskaart van een familielid van een EU-onderdaan
 • H-kaart: Europese blauwe kaart voor een hoogopgeleide werknemer
 • K-kaart: vestigingskaart voor niet-Belg
 • L-kaart: verblijfskaart voor een EG-langdurig ingezetene

Opmerking

De kaart is geen identiteitsbewijs. Om te reizen heb je steeds een identiteitskaart of een paspoort van je land van herkomst nodig, eventueel voorzien van een visum. Als derdelander heb je eveneens een geldige verblijfskaart nodig om te reizen binnen de Schengenzone of om terug naar België te keren (of een visum wanneer je die niet hebt).

Voorwaarden

Welke verblijfskaart je krijgt is afhankelijk van je nationaliteit en verblijfsprocedure.

Procedure

 • Team burgerzaken nodigt je uit voor je eVK of voor de hernieuwing ervan.
 • Doorgaans binnen de 3 weken ontvang je van de kaartproducent een document met PIN/PUK-codes. Deze codes heb je nodig om je eVK af te halen en te activeren. De PIN-code kan je wijzigen aan het loket.

Meebrengen

 • uitnodiging
 • 1 of meerdere recente en conforme pasfoto’s (zie uitnodiging)
 • voorlopig verblijfsdocument of huidige verblijfskaart
 • attest van verlies of diefstal (afgeleverd door de politie)

Uitzonderingen

 • niet-biometrische verblijfskaart (EU, EU+, F, F+): € 20,00
 • biometrische verblijfskaart (A, B, D, H, K, L): € 20,00
 • spoed verblijlfskaart: € 120,00 (afhalen verblijfskaart en codes de 2de werkdag na de aanvraag voor 15.00 u.)
 • opnieuw aanvragen PIN/PUK-code: € 5,00

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina