De distributienetbeheerders voor elektriciteit (Fluvius en Infrax) hebben een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers. De gemeente Hamme werkt samen met de energiesnoeiers van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas.

Een huishoudelijke energiescan is een snelle meting en doorlichting van het energieverbruik in je woning. De energiescanner gaat na waar kostbare energie verloren gaat in een huis of in een flat. Hij controleert ook je energiefacturen en maakt op basis van alle gegevens een evaluatie. Op deze manier kan er door kleine maatregelen al flink wat bespaard worden op de factuur van elektriciteit, gas en water.

Voorwaarden

Behoor je tot één van de doelgroepen hieronder in het lijstje? Vraag dan nu je gratis energiescan aan en laat je huis gratis en volledig vrijblijvend doorlichten door een energiescanner.

 • Je bent een beschermde klant en geniet van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
 • Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je aardgas- en/of elektriciteitslevering.
 • Je hebt een actieve prepaidmeter voor gas en/of elektriciteit.
 • Je behoort tot de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen.
 • Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor.
 • Je bent huurder, en je maandelijkse huur is maximaal 554,01€.
 • uw gezamelijk belastbaar inkomen is niet hoger dan 32.980 euro, verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (bedragen 2022).

Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

 • op basis van een inschatting van Team leven en welzijn.
 • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.
 • Je wordt doorverwezen door Team leven en welzijn.
 • Je behoort tot

Procedure

Je kan de energiescan aanvragen bij Team milieu en klimaat of rechtstreeks op de website van vzw Den Azalee.

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina