De distributienetbeheerders voor elektriciteit (Eandis en Infrax) hebben een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers. De gemeente Hamme werkt samen met de energiesnoeiers van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas.

Een huishoudelijke energiescan is een snelle meting en doorlichting van het energieverbruik in je woning. De energiescanner gaat na waar kostbare energie verloren gaat in een huis of in een flat. Hij controleert ook je energiefacturen en maakt op basis van alle gegevens een evaluatie. Op deze manier kan er door kleine maatregelen al flink wat bespaard worden op de factuur van elektriciteit, gas en water.

Voorwaarden

De energiescan is helemaal gratis voor volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas
  • personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1)
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen heeft lager dan € 17083,39 (verhoogd met € 3162,60 per persoon ten laste)
  • personen in schuldbemiddeling of in collectieve schuldregeling
  • personen die door het OCMW worden begeleid omwille van moeilijkheden met het betalen van energiefacturen
  • personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij
  • personen die een woning huren bij een ocmw of lokaal bestuur
  • personen die een woning huren op de private huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van maximaal € 450
  • personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC).

Procedure

Je kan de energiescan aanvragen bij de milieudienst of rechtstreeks op de website van vzw Den Azalee.

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina