In Hamme hebben we aandacht voor het lokale erfgoed en de historiek van onze gemeente. Jaarlijks organiseren we heel wat activiteiten, zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag, om dit erfgoed in de kijker te zetten. Dat kan gaan van het openstellen van een monument of gebouw en het organiseren van lezingen en interviews, tot een tentoonstelling rond bepaalde Hamse thematieken zoals carnaval, Wereldoorlog I in Hamme of de historiek van onze zorgsector. Met het toekomstige vernieuwde Museum Van Bogaert-Wauters hopen we onze inwoners warm te houden om aandacht te hebben voor het Hamse erfgoed.

Hamme is ook lid van de Erfgoedcel Land Van Dendermonde. Deze erfgoedcel zet haar schouders onder het inventariseren, het behoud en beheer en het toegankelijk maken van het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek.

Cultureel erfgoed omvat immaterieel en roerend erfgoed. Immaterieel erfgoed is niet tastbaar. Het gaat hier bijvoorbeeld om tradities, rituelen, verhalen en dialecten. Roerend erfgoed zijn tast- en verplaatsbare voorwerpen zoals foto’s en documenten. Een groot deel van het erfgoed zit in (professionele) bewaarinstellingen zoals archieven, documentatiecentra, musea of bewaarbibliotheken. Maar er is ook zwerfgoed: erfgoed dat verstopt zit bij mensen thuis of op zolder, bij verenigingen, scholen, theaters … Een van de kerntaken van de Erfgoedcel is de ondersteuning (inhoudelijk, communicatief en financieel) van wie zich bezighoudt met cultureel erfgoed.

Deel deze pagina