De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader/meemoeder. Een erkenning is niet nodig.

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming (aanwezigheid) vereist van:

 • de moeder: bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar (niet ontvoogd)
 • de moeder en het kind: vanaf de leeftijd van 12 jaar (niet ontvoogd) t.e.m. 17 jaar
 • enkel het kind: vanaf de leeftijd van 18 jaar (of het ontvoogd minderjarig kind)

Procedure

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte zelf (binnen de 15 kalenderdagen in de plaats van geboorte)
 • na de geboorteaangifte, zonder tijdslimiet

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is aanmelden bij Team burgerzaken. Een kind kan erkend worden in de woonplaats van de erkenner, de moeder of het kind. De ambtenaar van de burgelijke stand maakt een erkenningsakte op. Je kan online een afschrift van deze akte opvragen (thuisloket).

Meebrengen

 • Identiteitskaarten (eID's), paspoorten of verblijfskaarten (eVK's) van alle betrokkenen
 • Bij erkenning vóór de geboorte: een doktersattest, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Een afschrift van de geboorteakte van de moeder en de erkenner
 • Bij erkenning na de geboorte: een afschrift van de geboorteakte van het kind
 • Eventueel een bewijs van burgerlijke staat, een nationaliteitsbewijs en een bewijs van de actuele verblijfplaats

Ben je geboren in België? Je hoeft geen afschrift van je geboorteakte voor te leggen. Team burgerzaken vraagt het in je plaats op.

Ben je geboren in het buitenland? Je moet zelf een afschrift van je geboorteakte opvragen in je geboorteplaats. Een (internationaal) uittreksel volstaat niet!

Documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten mogelijk voorzien zijn van een legalisatie of apostille. Documenten die niet in het Nederlands zijn opgesteld, moet je laten vertalen naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een notaris.
 • Vreemdelingen raden wij aan om vooraf contact op te nemen met Team burgerzaken in verband met de voor te leggen documenten.
 • Je kan een akte van erkenning aanvragen via het thuisloket indien je kind in Hamme erkend werd.

Regelgeving

Artikel 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek

Deel deze pagina