De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader/meemoeder. Een erkenning is niet nodig.

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming (aanwezigheid) vereist van:

 • de moeder: bij erkenning vóór de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar (niet ontvoogd)
 • de moeder en het kind: vanaf de leeftijd van 12 jaar (niet ontvoogd) t.e.m. 17 jaar
 • enkel het kind: vanaf de leeftijd van 18 jaar (of het ontvoogd minderjarig kind)

Procedure

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte zelf (binnen de 15 kalenderdagen in de plaats van geboorte)
 • na de geboorteaangifte, zonder tijdslimiet

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is aanmelden bij de dienst burgerzaken. Je kan een kind erkennen bij de dienst burgerzaken van om het even welke gemeente in België. De ambtenaar van de burgelijke stand maakt een erkenningsakte op. Je kan online een afschrift van deze akte opvragen (thuisloket).

Meebrengen

 • Identiteitskaarten (eID's), paspoorten of verblijfskaarten (eVK's) van alle betrokkenen
 • Bijkomend bij erkenning vóór de geboorte: een doktersattest, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Bijkomend bij erkenning na de geboorte: een uittreksel of afschrift van de geboorteakte van het te erkennen kind wanneer het niet in Hamme is geboren

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een notaris.
 • Vreemdelingen raden wij aan om vooraf contact op te nemen met de dienst burgerzaken in verband met de voor te leggen documenten.
 • Je kan een akte van erkenning aanvragen via het thuisloket indien je kind in Hamme erkend werd.

Regelgeving

Artikel 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek

Deel deze pagina