Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Onderstaande gegevens zijn de gegevens van de contactpersoon voor de opvolging van dit dossier.

Sportvereniging

Gegevens voorzitter

Gegevens secretaris

Gegevens penningmeester

Gegevens verantwoordelijke werving leden

Lidmaatschap sportraad

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk reglement tot erkenning van een sportvereniging.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.