Exoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn uitheemse planten, dieren of micro-organismen (bv. schimmels) die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen van de mens (bv. door transport).

De meeste uitheemse soorten veroorzaken geen problemen omdat ze niet kunnen overleven in onze vrije natuur. Sommige exoten kunnen zich wel vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag en richten daardoor geen schade aan. Maar als een exoot zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die wel enorme schade veroorzaken. In dat geval spreken we van een 'invasieve exoot'.

Sinds 2015 is de Europese verordening invasieve exoten van kracht. Deze stelt dat soorten opgenomen op de Europese lijst van invasieve exoten niet meer mogen gehouden, verkocht en getransporteerd worden en verplicht terreineigenaars en -beheerders om deze soorten actief te bestrijden. De plantensoorten en diersoorten die op deze lijst staan, vind je terug op Ecopedia.

Voorbeelden van exoten, hoe ze in Vlaanderen worden aangepakt, wat je zelf kunt doen en veel meer vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Deel deze pagina