Wanneer je het financieel moeilijk hebt, dan kan het OCMW jou een financiële steun of een renteloze lening toekennen. Een renteloze lening is een steun die je in maandelijkse schijven aan het OCMW terugbetaalt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de betaling van een huurwaarborg.

Het OCMW kan ook steun geven die je niet hoeft terug te betalen. Het OCMW kan voor allerlei zaken tussenkomen: medische kosten, huur, leefgeld, energie, ... Alvorens de steun toe te kennen zal het OCMW een sociaal onderzoek voeren om de behoeftigheid vast te stellen.

Deel deze pagina