Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen een forfaitaire subsidie aanvragen. Verenigingen met grote uitrustingskosten (o.m. uniformen en kostuums, technische uit­rusting zoals instrumenten, vaandels, licht- en geluidsapparatuur, decor,… en auteurs­rechtelijk beschermde stukken zoals partituren en tekstboeken) o.m. harmonies, fan­fa­res, koren, toneel- en theater­verenigingen, e.d. ontvangen een forfaitair bedrag, naargelang de aard van de vereniging.

Daarnaast om reking te houden met de investeringen naargelang de grootte van de vereniging krijgen alle verenigingen aangesloten bij de cultuurraad een variabel gedeelte in punten, gebaseerd op het aantal leden (het lidmaatschap wordt bewezen aan de hand van officiële ledenlijsten zoals die gehan­teerd worden voor het afsluiten van een verzekering, het ledenregister van een vzw, ...).

Voorwaarden

  • Lid zijn van de cultuurraad (alle leden aangesloten bij de cultuurraad zijn erkende culturele verenigingen in Hamme)

Procedure

De forfaitaire subsidies worden voorzien wanneer de verenigingen hun jaarlijks evaluatieformulier voor de werkingssubsidies indienen. 

Deel deze pagina