Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties?

Sinds 1 juni 2011 zijn de gemeentelijke administratieve sancties, ook wel gekend als de GAS-boetes, van toepassing in Hamme. Dit wil zeggen dat de gemeente zelf kan optreden om o.a. kleine criminaliteit en openbare overlast tegen te gaan (zoals b.v. wildplassen, lawaaioverlast, sluikstort, loslopende honden, ...). Vroeger kwam hiervoor de politierechtbank tussenbeide. Een sanctie kan opgelegd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Wat mag en wat mag niet?

In elke gemeente of stad is een lokaal politiereglement van toepassing, zo ook in Hamme. In zo'n politiereglement staat dan vermeld op welke handelingen er allemaal sancties mogelijk zijn. In Hamme geldt trouwens hetzelfde politiereglement als in Waasmunster, aangezien Hamme en Waasmunster samen 1 politiezone vormen.

Wat mag en wat niet mag, werd dus opgenomen in het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme Waasmunster.

Zo kan je bijvoorbeeld (overigens een veel gestelde vraag) het volgende terugvinden: "Onverminderd artikel 3 is het gebruik van werktuigen aangedreven door ontploffingsmotoren of elektrische motoren verboden tussen 20.00u en 08.00u. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke werktuigen volledig verboden, behalve voor grasmaaiers, waarvan het gebruik op zon- en feestdagen tussen 10.00u en 12.00u geoorloofd is."

Soorten sancties?

Er zijn meerdere 'soorten' sancties mogelijk, maar in het kader van een gemeentelijke administratieve sanctie gaat het altijd om een geldboete van maximum € 175,00 of € 350,00 (naargelang de overtreder, of b.v. in het geval van herhaling).

Wie legt de boete op?

De gemeenten Hamme en Waasmunster doen hiervoor beroep op de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen: de sancties worden uitgesproken door een provinciale sanctionerende ambtenaar (die dus voor de gemeenten optreedt als sanctionerend ambtenaar).

Altijd een sanctie?

Je krijgt natuurlijk niet automatisch een sanctie. De sanctionerend ambtenaar zal altijd het dossier grondig beoordelen. Je krijgt ook altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen, of er zal de mogelijkheid aangeboden worden tot bemiddeling. Bij een geslaagde bemiddeling kan er zelfs geen sanctie meer uitgesproken worden.

Deel deze pagina