Missie

Onze school wil ieder kind een positieve leerervaring bezorgen en vertrouwen geven in de eigen talenten en de toekomst.

Visie

Onze school streeft ernaar om ieder kind vanuit vertrouwen in zichzelf en de andere met een open blik naar de veranderende wereld rondom zich te laten kijken. Hierbij wordt elk kind erkend als individu en kan het beroep doen op de zorgen die nodig zijn om optimaal te kunnen groeien tot zelfstandige, sociale en veerkrachtige persoonlijkheden en kritische denkers. Iedere leerling kansen bieden om hoge ogen te gooien: daar gaat GBS De Dobbelsteen voor!

Pedagogisch project

Welkom in De Dobbelsteen! Onze dynamische, pluralistische plattelandsschool omringt ieder kind met de beste zorgen. De kernwaarden van dit pedagogisch project vormen hierbij de leidraad.

Kindgericht

Vanuit de talenten en de leefwereld van de kinderen, begeleidt ons team ieder kind op zijn pad naar zelfstandigheid. Het didactisch materiaal in de klassen en op de speelplaatsen is erop voorzien kinderen te leren samenwerken en hun blik op de wereld te verruimen. Onze leerlingen hebben inspraak op school en we waken over hun welbevinden.

Er wordt goed voor onze leerlingen gezorgd: al van in de kleuterklas worden kinderen regelmatig besproken tijdens een zorgoverleg en in de lagere school staat de leerkracht garant voor individuele coaching tijdens kindcontacten. Leerlingen worden warm toegeleid naar een volgende stap in de schoolloopbaan; op De Dobbelsteen staat ieder kind centraal!

Warm

Door te kiezen voor beperkte klasgroepen, staat onze school garant voor een warme, familiale sfeer waarbij eenieder gerespecteerd wordt als individu. Op de Dobbelsteen worden kinderen gehoord: ze kunnen terecht bij leerkrachten, de zorgcoördinator of de leerlingenraad.

Bovendien dragen we een positieve communicatiestijl op onze school hoog in het vaandel. Op De Dobbelsteen worden mogelijkheden aangeboden en kansen gegeven. Onze plattelandsschool leent zich uitermate voor een nauwe samenwerking met ouders en de lokale gemeenschap voor activiteiten allerhande. Samenkomsten van onderwijsparticipanten verlopen in een aangename sfeer en worden ondersteund door ons Oudercomité.

Gezondheid

We zetten reeds van in de peuterklas in op een optimale motorische ontwikkeling van kinderen. Zo doen we aan snoezelen en wordt de neuro-motorische vooruitgang van onze leerlingen ondersteund. In de kleuterklassen zijn bewegingshoeken aanwezig en wordt er wekelijks gesport. Kleuters leren steppen, zwemmen en fietsen.

In de lagere school stimuleren we naast de bewegings- en zwemlessen actief leren tijdens alle lessen. Fietsen en wandelen wordt gepromoot: we verplaatsen ons bij voorkeur te voet of per fiets naar activiteiten en richten naschoolse rangen in om leerlingen veilig naar huis te begeleiden. Onze speelplaatsen zijn zo ingericht dat ze een actieve pauze aanmoedigen. Er worden in samenwerking met plaatselijke sportclubs regelmatig sportinitiaties aangeboden op school en we nemen deel aan sportieve uitdagingen. Onze school promoot een gezond eetpatroon en we leren onze leerlingen bewust gezonde keuzes maken.

Speels

Leren is leuk op De Dobbelsteen! Hoekenwerk, digitale leeromgevingen en educatieve spellen zijn geïntegreerd in onze werking. Groot en klein werkt met de tablet, het Smartboard of een computer en we doen op speelse manier aan leesbevordering, want ‘Lezen moet je doen!’.

De overstap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar verloopt op een aangename manier door fijne integratiemomenten waarin spelvormen allerhande aan bod komen. Vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar wordt de Franse taal geïnitieerd met behulp van poppen, liedjes, versjes en spelletjes. Onze speelplaatsen zijn voorzien van spelmateriaal allerhande en aangekleed in vrolijke thema’s die uitnodigen tot fantasiespel.

Dialoog

Samen maken we school! Onze school gaat graag in gesprek met buurtbewoners, plaatselijke verenigingen, andere scholen, de culturele sector… Onze school communiceert vlot en eenvoudig met ouders: via het digitale platform ontvangt men alle informatie meteen op smartphone of computer. Wij staan ouders graag te woord tijdens infomomenten, oudercontacten of aan het begin of einde van de schooldag.

Via onze Ouderraad kan men bij ons terecht met suggesties over de algemene werking van de school en ook de Schoolraad adviseert de school. Regelmatig vragen we naar de mening van onze leerlingen en ouders via een enquête, zodat we vinger aan de pols blijven houden en onze werking blijvend kunnen optimaliseren. Samen maken we werk van vooruitgang!

Deel deze pagina