Online aanvragen

Variant:

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. De geboorteakte vermeldt alle gegevens over de geboorte van het kind (gegevens kind, moeder, vader/erkenner, aangifte/erkenning). Je kan van dit document een afschrift (met alle info) of een uittreksel (met beperktere info) bekomen.

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie. Legaliseren kan bij de FOD Buitenlandse Zaken - Dienst Legalisaties.

Voorwaarden

 • Het afschrift of uittreksel vraag je aan in de gemeente van geboorte.
 • Een afschrift of uittreksel met afstamming van de geboorteakte kan aangevraagd worden door:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar ouders, kinderen, wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke erfgenamen.
  • de openbare overheden.
  • notarissen en advocaten.
 • Een uittreksel zonder afstamming kan door iedereen aangevraagd worden.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

 • online via de knop 'Online aanvragen' (enkel afschrift)
 • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
 • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Voor gebruik in het buitenland kan je een meertalige/internationale akte bekomen aan het loket van Team burgerzaken of kan je online een uittreksel aanvragen, voor zover betrokkene in Hamme is geboren.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina