De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) heeft voornamelijk tot doel advies te verlenen bij allerhande aspecten van de lokale ruimtelijke ordening zoals de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de opmaak van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Verder kan de GECORO ook initiatieven ontplooien om de goede ruimtelijke ordening te bevorderen.

Deel deze pagina