Een gemachtigd toezichter mag aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer kortstondig stilleggen. Hij of zij helpt voetgangers en fietsers onder meer bij het oversteken van de straat aan de schoolpoort of aan de toegang van het jeugdlokaal.

Iedereen ouder dan 18 jaar kan de functie van gemachtigd verkeerstoezichter uitoefenen, na het volgen van een theoretische en praktische opleiding. Je ontvangt een machtiging van de burgemeester. Je mag enkel optreden als verkeerstoezichter in de gemeente die de machtiging heeft toegekend. Een machtiging vervalt na enkele jaren. Vaak wordt een gemachtigd verkeerstoezchter onterecht verward met een wegkapitein, groepsleider of verkeersbrigadier.

Deel deze pagina