Voorwaarden

Voor een renovatie waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd aan natuurlijke personen die eigenaar zijn van een gebouw en waarbij het niet geïndexeerde kadastraal inkomen na uitvoering van de verbeteringswerken met minimum 25% is verhoogd, wordt door het gemeentebestuur een eenmalige premie verleend, gelijk aan een forfaitair bedrag van € 743,68.

Info en aanvraagformulier ontvang je samen met jouw bouwvergunning.  Je kan dit ook steeds verkrijgen via Team wonen en huisvesting.

Procedure

Aanvragen kunnen ingediend worden binnen 3 maanden nadat je voor de eerste keer een aanslagbiljet voor onroerende voorheffing hebt ontvangen op basis van het nieuw vastgestelde K.I.

Bedrag

Dit is een eenmalige premie van € 743,68.

Deel deze pagina