De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak:

 • de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden,
 • advies te verlenen
 • en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

De zittingen van de commissies, net zoals de raadszittingen, worden uitgezonden via het Facebookkanaal van het bestuur. Dergelijke zitting gaat al dan niet door afhankelijk van de gemeenteraadsagenda, en normaliter de woensdag voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.

Thans zijn er drie raadscommissies in de gemeente. Zij vergaderen, wanneer nodig, de week voor de zitting van de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn werkt niét met raadscommissies:

Raadscommissie 1 - algemeen, financieel en technisch beleid

Bevoegdheden:

 • Algemeen beleid, personeelsbeleid, wettelijke bevoegdheden (o.a. veiligheid, burgerzaken), landbouw, polders en waterwegen, communicatie.
 • Financiën en begroting, economaat, ruimtelijke ordening en stedenbouw, informatica ICT-beleid.
 • Lokale economie, tewerkstelling, sociale economie.
 • Markten (ook jaarmarkten) en foren.
 • Openbare werken, rioleringen, huisvesting, groenvoorziening.
 • Verkeer, mobiliteit, fietspaden/fietsbeleid.
 • Begraafplaatsen.
 • Afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Samenstelling:

 • Namens CD&V: De Keyser Mieke, De Graef Kurt, Ketels Jan en Bieseman Pieter.
 • Namens N-VA: Geerinck Anneken en Laceur Jan.
 • Namens Vooruit: Gökce Fatima.
 • Namens Open VLD: Weyn Mathieu en Van Gaeveren Christoff.
 • Namens Vlaams Belang: Michils Mario.
 • Namens Groen: Onghena Agnes.

Raadscommissie 2 - milieu en vrije tijd

Bevoegdheden:

 • Milieu en zwerfvuil.
 • Dierenwelzijn.
 • Cultuur.
 • Jeugd.
 • Sport en recreatie.
 • Toerisme, feestelijkheden.
 • Erfgoed en patrimonium (archief).
 • Participatie (wijkraden).
 • Onderwijs.

Samenstelling:

 • Namens CD&V: De Keyser Mieke, De Graef Kurt en Bieseman Pieter
 • Namens N-VA: Geerinck Anneken en Van der Stock Robby.
 • Namens Vooruit: Scheirs Yentl.
 • Namens Open VLD: Weyn Mathieu en Bogaert-De Clercq Guy.
 • Namens Vlaams Belang: Sertijn Ignace.
 • Namens Groen: Verbeke Gilles.

Raadscommissie 3 - sociaal beleid (onverminderd de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau)

Bevoegdheden:

 • OCMW.
 • Welzijn.
 • Seniorenbeleid.
 • Armoedebeleid.
 • Kinderopvang.
 • Ontwikkelingssamenwerking.
 • Gelijke kansenbeleid.
 • Gezondheid en ziektepreventie.

Samenstelling:

 • Namens CD&V: De Keyser Mieke, De Graef Kurt, Ketels Jan
 • Namens N-VA: Van der Stock Robby en Laceur Jan.
 • Namens Vooruit: Scheirs Yentl.
 • Namens Open VLD: Weyn Mathieu en Van Gaeveren Christoff.
 • Namens Vlaams Belang: Van der Vorst Leo.
 • Namens Groen: Gilles Verbeke.

Deel deze pagina