De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak:

 • de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden,
 • advies te verlenen
 • en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

De zittingen van de commissies, net zoals de raadszittingen, worden uitgezonden via het Facebookkanaal van het bestuur. Dergelijke zitting gaat al dan niet door afhankelijk van de gemeenteraadsagenda, en normaliter de woensdag voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.

Thans zijn er drie raadscommissies in de gemeente. Zij vergaderen, wanneer nodig, de week voor de zitting van de gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn werkt niét met raadscommissies:

Raadscommissie 1 - algemeen, financieel en technisch beleid

Bevoegdheden:

 • Algemeen beleid, personeelsbeleid, wettelijke bevoegdheden (o.a. veiligheid, burgerzaken), landbouw, polders en waterwegen, communicatie.
 • Financiën en begroting, economaat, ruimtelijke ordening en stedenbouw, informatica ICT-beleid.
 • Lokale economie, tewerkstelling, sociale economie.
 • Markten (ook jaarmarkten) en foren.
 • Openbare werken, rioleringen, huisvesting, groenvoorziening.
 • Verkeer, mobiliteit, fietspaden/fietsbeleid.
 • Begraafplaatsen.
 • Afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Samenstelling:

 • Namens CD&V: De Keyser Mieke, De Vos Lien, De Graef Kurt en Ketels Jan.
 • Namens N-VA: Geerinck Anneken en Laceur Jan.
 • Namens Vooruit: Raemdonck André.
 • Namens Open VLD: Van Gaeveren Frans en Peelman Henri.
 • Namens Vlaams Belang: Michils Mario.
 • Namens Groen: Onghena Agnes.

Raadscommissie 2 - milieu en vrije tijd

Bevoegdheden:

 • Milieu en zwerfvuil.
 • Dierenwelzijn.
 • Cultuur.
 • Jeugd.
 • Sport en recreatie.
 • Toerisme, feestelijkheden.
 • Erfgoed en patrimonium (archief).
 • Participatie (wijkraden).
 • Onderwijs.

Samenstelling:

 • Namens CD&V: De Keyser Mieke, De Vos Lien, De Graef Kurt en Vanhoyweghen Christel
 • Namens N-VA: Geerinck Anneken en Van den Broeck François.
 • Namens Vooruit: Rosschaert Jan.
 • Namens Open VLD: Waterschoot Tom en Van Erum Frank.
 • Namens Vlaams Belang: Sertijn Ignace.
 • Namens Groen: Tokgoz Mustafa.

Raadscommissie 3 - sociaal beleid (onverminderd de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau)

Bevoegdheden:

 • OCMW.
 • Welzijn.
 • Seniorenbeleid.
 • Armoedebeleid.
 • Kinderopvang.
 • Ontwikkelingssamenwerking.
 • Gelijke kansenbeleid.
 • Gezondheid en ziektepreventie.

Samenstelling:

 • Namens CD&V: De Keyser Mieke, De Graef Kurt, Ketels Jan en Vanhoyweghen Christel.
 • Namens N-VA: Van den Broeck François en Laceur Jan.
 • Namens Vooruit: Raemdonck André.
 • Namens Open VLD: Peelman Henri en Van Erum Frank.
 • Namens Vlaams Belang: Van der Vorst Leo.
 • Namens Groen: Gilles Verbeke.

Deel deze pagina