Keuken- en tuinafval in je GFT-bak scheiden van ander afval heeft grote voordelen voor het milieu. De GFT-fractie gaat dan niet mee met het restafval om gestort of verbrand te worden, wat een besparing van ruimte, energie en geld oplevert.

Door thuis te composteren ga je nog een stap verder in de goede richting. Op die manier wordt ook het dure en milieubelastende transport van de GFT-ophaling vermeden. Door compostering van keuken- en tuinafval ontstaat een humushoudend product dat op veel plaatsen in het milieu of in de eigen tuin nuttig ingezet kan worden.