Haminfo is het tweemaandelijks infomagazine van de gemeente Hamme. Dit magazine wordt bedeeld via Bpost. Mocht je Haminfo toch gemist hebben, kan je altijd een exemplaar online downloaden/bekijken via de gerelateerde documenten.

Wens je een artikel in Haminfo?

Bij de opmaak van de redactionele pagina's wordt altijd voorrang verleend aan de berichtgeving van onze gemeentelijke teams. Indien er ruimte vrij is - en je hebt de toestemming van Team communicatie en het college van burgemeester en schepenen - kan het artikel al dan niet in beperkte vorm opgenomen worden. Voor meer informatie neem je contact op met Team communicatie.

Activiteiten in UiT in Hamme?

Dat kan! Wanneer jouw activiteit tijdig (voor de deadline in Haminfo) is ingevoerd via www.uitinvlaanderen.be, wordt deze automatisch opgenomen in onze activiteitenkalender op de website en verschijnt deze ook in de eerstvolgende editie van Haminfo (onder voorbehoud van voldoende vrije paginaruimte).

Deadline Haminfo 2024
  • Editie juli-augustus | 24 mei 2024
  • Editie september-oktober | 19 juli 2024
  • Editie november-december | 23 september 2024
Deadline Haminfo 2025
  • Editie januari-februari | 22 november 2024
  • Editie maart-april | 22 januari 2025
  • Editie mei-juni | 21 maart 2025
  • Editie juli-augustus | 23 mei 2025
  • Editie september-oktober | 22 juli 2025
  • Editie november-december | 22 september 2025

Deel deze pagina