Haminfo is het tweemaandelijks infomagazine van de gemeente Hamme. Dit magazine wordt bedeeld via Bpost. Mocht je Haminfo toch gemist hebben, kan je altijd een exemplaar afhalen bij de communicatiedienst of online downloaden/bekijken via de gerelateerde documenten.

Wens je een artikel in Haminfo?

Bij de opmaak van de redactionele pagina's wordt altijd voorrang verleend aan de berichtgeving van onze gemeentelijke diensten. Indien er ruimte vrij is - en je hebt de toestemming van de dienst communicatie en het college van burgemeester en schepenen - kan het artikel al dan niet in beperkte vorm opgenomen worden. Voor meer informatie neem je contact op met de communicatiedienst.

Activiteiten in UiT in Hamme?

Dat kan! In de rubriek UiT in Hamme in Haminfo vind je telkens de deadline voor het invoeren van jouw activiteit. Wanneer jouw activiteit tijdig (voor de deadline in Haminfo) is ingevoerd via www.uitinvlaanderen.be, wordt deze automatisch opgenomen in onze activiteitenkalender op de website en verschijnt deze ook in de eerstvolgende editie van Haminfo.

Deadline Haminfo 2021
  • Editie juni | 21 april
  • Editie juli | 21 mei
  • Editie augustus | 23 juni
  • Editie september | 16 juli
  • Editie oktober | 23 augustus
  • Editie november | 20 september
  • Editie december | 22 oktober

Deel deze pagina