Haminfo is het tweemaandelijks infomagazine van de gemeente Hamme. Dit magazine wordt bedeeld via Bpost. Mocht je Haminfo toch gemist hebben, kan je altijd een exemplaar afhalen bij de communicatiedienst of online downloaden/bekijken via de gerelateerde documenten.

Wens je een artikel in Haminfo?

Bij de opmaak van de redactionele pagina's wordt altijd voorrang verleend aan de berichtgeving van onze gemeentelijke diensten. Indien er ruimte vrij is - en je hebt de toestemming van de dienst communicatie en het college van burgemeester en schepenen - kan het artikel al dan niet in beperkte vorm opgenomen worden. Voor meer informatie neem je contact op met de communicatiedienst.

Activiteiten in UiT in Hamme?

Dat kan! Wanneer jouw activiteit tijdig (voor de deadline in Haminfo) is ingevoerd via www.uitinvlaanderen.be, wordt deze automatisch opgenomen in onze activiteitenkalender op de website en verschijnt deze ook in de eerstvolgende editie van Haminfo (onder voorbehoud van voldoende vrije paginaruimte).

Deadline Haminfo 2022
 • Editie februari | GEANNULEERD
 • Editie maart | 21 januari 2022
 • Edite april | 21 februari 2022
 • Editie mei | 21 maart 2022
 • Editie juni | 22 april 2022
 • Editie juli | 23 mei 2022
 • Editie augustus | 22 juni 2022
 • Editie september | 17 juli 2022
 • Editie oktober | 22 augustus 2022
 • Editie november | 23 september 2022
 • Editie december | 21 oktober 2022
Deadline Haminfo 2023
 • Editie januari-februari | 23 november 2022

Deel deze pagina