Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging bewijst niet de echtheid van de inhoud van het document. Je kan je handtekening laten wettigen bij Team burgerzaken.

Voorwaarden

De persoon van wie de handtekening moet gewettigd worden moet in Hamme ingeschreven zijn en zich persoonlijk aanbieden.

Procedure

Team burgerzaken gaat na of de handtekening op je identiteitskaart, paspoort of verblijfskaart overeenstemt met de handtekening op het document. Als beide handtekeningen overeenstemmen, wordt je handtekening op het document gewettigd.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Legalisatie van handtekeningen van vreemdelingen die in België geen vaste verblijfplaats hebben, gebeurt door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina