Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Locatie

Adres van de installatie

(*) Besluit van de Vlaamse Regering inzake de vaststelling van een algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten.

Hemelwaterinstallatie

Geplande periode van plaatsing *
De hemelwaterput wordt aangesloten op *
De hemelwaterinstallatie heeft een overloop naar *

Documenten

Om jouw aanvraag te vervolledigen vragen we jou om onderstaande documenten toe te voegen:

  • factuur
  • plan met aanduiding van de woning
  • situering van de regenwaterput en de volledige regenwaterinstallatie

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.