Alle uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen) die gegiste en sterke dranken schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, ...

De aanvraag moet gebeuren minstens drie weken vóór de zaak wordt geopend.

Procedure

Je dient het volledig ingevulde aanvraagformulier, samen met alle documenten, in:

 • ter attentie van het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1 te 9220 Hamme
 • meer informatie kan je bekomen bij Team ondernemen: ondernemen@hamme.be

Wanneer jouw dossier volledig is, dan wordt jouw aanvraag voor goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.
Na goedkeuring ontvang je per post jouw drankvergunning.

Meebrengen

 • verslag controlebezoek brandweer (vraag tijdig een keuring aan van het pand via Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen)
 • uittreksel KBO
 • bewijs van aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
 • uittreksel uit het strafregister 596/1-8 van alle uitbaters en vennoten die gekend zijn in de KBO of het Staatsblad
 • kopie identiteitskaart van alle verantwoordelijken voor uitbating
 • kopie van de huurovereenkomst
 • kopie van de brandverzekering
 • kopie van de verplichte verzekering BA in geval van brand en ontploffing
 • keuringsattest elektriciteit en gas

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina