Alle uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen) die gegiste en sterke dranken schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, ...

De aanvraag moet gebeuren vóór de zaak wordt geopend.

Procedure

Je dient alle documenten in bij Team ondernemen. Jouw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Meebrengen

  • bewijs van aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds
  • bewijs van goed gedrag en zeden
  • kopie van de huurovereenkomst
  • ondernemingsnummer
  • kopie van de brandverzekering
  • kopie van de verplichte verzekering BA in geval van brand en ontploffing
  • kopie identiteitskaart van alle verantwoordelijken voor uitbating
  • keuringsattest elektriciteit en gas
  • verslag controlebezoek brandweer

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina