Bij het oprichten van een nieuwbouw (gezinswoning, appartementsgebouw of een gebouw voor administratief, commercieel of industrieel gebruik) of de verbouwing van een bestaand pand kan een nieuw huisnummer gevraagd worden bij Team burgerzaken. Enkel het gemeentebestuur kan huisnummers officieel toekennen.

Voorwaarden

Je beschikt over een bouwvergunning.

Procedure

Na de toekenning van je bouwvergunning zal Team burgerzaken je schriftelijk op de hoogte brengen van je huisnummer.

Indien je geen huisnummer ontvangen hebt, kan je dit aanvragen bij Team burgerzaken:

Meebrengen

  • stedenbouwkundige vergunning
  • de huisnummers van de dichtstbij gelegen woningen
  • een contactpersoon: telefoonnummer, e-mailadres en adres
  • indien het om een appartementsgebouw gaat: het aantal ingangen en woongelegenheden

Regelgeving

  • Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.
  • Reglement nummering appartementsgebouwen.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina