De gemeente Hamme hanteert een consequente huisstijl.

Wens je hierover meer informatie of wil je het logo van de gemeente Hamme gebruiken?
Neem dan contact op met Team communicatie via communicatie@hamme.be.

Betekenis van het logo

Het logo straalt rust en opwinding uit. De natuurkleuren groen en blauw geven het rurale karakter van Hamme weer en verwijzen naar de vele open ruimten, de prachtige natuur en het aanwezige water in  de gemeente.

De golvende lijn in het logo geeft het water weer, dat een prominente plaats inneemt in de gemeente Hamme, naar de golvende en kabbelende beweging van het water in Schelde en Durme. De golvende lijn verwijst overigens naar het dynamische karakter dat de gemeente in zich draagt.

Het logo doet overigens denken aan de snavel van de Wuiten, een vogel die graag vertoeft in de oase van groen en water. Tenslotte verwijst het ronde element naar de centrumfunctie die Hamme vervult en geeft het de centrale ligging weer van de gemeente in de Vlaamse ruit.

 

Deel deze pagina