Onderwijs is belangrijk om kinderen betere toekomstkansen te bieden. Ondanks grote inspanningen van ouders en scholen zijn er toch kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het schoolsysteem. Mogelijke oorzaken: andere spreektaal thuis, problemen binnen het gezin, trager opnemen van de leerstof, ...

Voor wie

Om iedereen gelijke slaagkansen te geven organiseert het lokaal bestuur huistaakbegeleiding voor kinderen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. De begeleiding richt zich tot de lagere schoolkinderen (6 - 12 jaar).

De huistaakbegeleiding kadert in het project DOMINO dat vanuit de Nationale Loterij wordt gesubsidieerd.

Wanneer

Elke woensdagnamiddag (behalve in de schoolvakanties) vindt in OC 't Verhoog (Hoogstraat 20) de huistaakbegeleiding plaats. Het ontmoetingscentrum werkt hiervoor samen met vrijwilligers die zich willen inzetten om de kinderen te helpen. Het lokaal bestuur voorziet ook in vervoer van de kinderen die niet zelf van en naar 't Verhoog kunnen geraken.

logo nationale loterij         logo project domino

Deel deze pagina