Humanitaire regularisatie (9bis) of medische regularisatie (9ter) zijn uitzonderingsprocedures waarbij je je beroept op buitengewone omstandigheden om verblijfsrecht te bekomen. '9bis' en '9ter' zijn verwijzingen naar de artikels in de vreemdelingenwet.

Voorwaarden

Algemeen

 • Je moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs of een alternatief document, tenzij je vrijgesteld bent.
 • Je hebt een verblijfplaats in België.
 • De aanvraag moet opgesteld zijn in één van de landstalen.
 • Geen strafbare handelingen gepleegd hebben.
 • Bij een nieuwe aanvraag moeten nieuwe elementen aangebracht worden.

Humanitaire regularisatie

 • Uitzonderingsprocedure: je komt niet in aanmerking voor een andere verblijfsprocedure, maar je hebt toch een reden om in België te verblijven.
 • Buitengewone omstandigheden: je toont aan dat je geen aanvraag kan indienen in het land van herkomst.

Medische regularisatie

 • Een medisch attest kunnen voorleggen (standaard model).
 • Alle nuttige info over de ziekte voorleggen.
 • Je moet ernstig ziek zijn (medisch filter) en de behandeling die je nodig hebt is niet beschikbaar of toegankelijk in je land van herkomst.

Procedure

Humanitaire regularisatie

 • Je dient je aanvraag 9bis schriftelijk in (en best aangetekend) bij de burgemeester van de gemeente waar je verblijft. Dit kan je doen via een advocaat, een hulporganisatie of eigenhandig.
 • De lokale politie voert een woonstcontrole uit op het aangegeven adres.
 • Na een positieve woonstcontrole word je uitgenodigd voor ondertekening van het attest inontvangstname.
 • Je dossier wordt naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (DVZ) gestuurd.
 • DVZ oordeelt over de ontvankelijkheid en gegrondheid van je aanvraag. Een positieve beslissing betekent de toekenning van beperkt of onbeperkt verblijf (verblijfskaart).  

Medische regularisatie

 • De aanvraag 9ter moet via jezelf of een advocaat aangetekend verstuurd worden naar DVZ. Deze verloopt niet via het gemeentebestuur.
 • Als DVZ je aanvraag ontvankelijk verklaard krijg je een tijdelijk verblijfsdocument (Attest Immatriculatie (AI)) voor de duur van het onderzoek van je aanvraag.
 • Na een positieve beslissing krijg je beperkt verblijfsrecht toegekend (verblijfskaart (type A, geldig voor 1 jaar) die jaarlijks wordt hernieuwd zolang je gezondheidstoestand niet verbeterd (na 5 jaar een B-kaart = onbeperkt verblijf).

Bedrag

€ 350,00 per aanvraag (vanaf 18 jaar)

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina