Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens reservatie

Gewenste datum en uur *

Het huwelijk kan maar plaatsvinden na de aangifte ervan. De officiële aangifte kan ten vroegste 6 maanden en 14 dagen en ten laatste 14 dagen vóór de geplande huwelijksdatum. Voor de aangifte dienen wij over de nodige documenten te beschikken (bv. geboorteakte). Meestal kan de dienst burgerzaken deze voor jou opvragen. Let op: Reservatie van de huwelijksdatum kan ruimschoots vóór voormelde periode.

Gelieve in volgende gevallen eerst de dienst burgerzaken te contacteren:

  • één of beide partners heeft/hebben niet de Belgische nationaliteit
  • één of beide partners is/zijn niet in België geboren
  • één van de partners woont niet in België (één partner moet sowieso in de gemeente wonen)
  • het laatste huwelijk van één of beide partners werd niet ontbonden in België of de vorige partner overleed in het buitenland

Gegevens partner 1

Gegevens partner 2

Opgelet!

De reservatie is pas definitief na ontvangst van een bericht van de dienst burgerzaken met de bevestiging van datum en uur.