De Roefel en De Kiezel hebben een kwaliteitslabel voor kleuteropvang. Ze richten zich specifiek en exclusief op buitenschoolse kinderopvang, met voorrang aan kleuters, maar ook kinderen uit het basisonderwijs zijn welkom. Dit zonder onderscheid van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof- of levensovertuiging.

De Roefel heeft capaciteit voor 21 kinderen tijdens het schooljaar en een toekenning voor uitbreiding van de opvangcapaciteit in de vakantieperiodes tot 30 kinderen. De Kiezel heeft een capaciteit van 28 kinderen. Beiden staan onder toezicht van Kind en Gezin.

De opvang is iedere schooldag geopend van na schooltijd tot 18.30 u. Op woensdagmiddag van 12.00 u. tot 18.30 u. Op schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes is de opvang geopend van 7.00 u. tot 18.30 u. De kinderen dienen zelf hun lunchpakket naar de opvang mee te brengen.

Rekening houdend met de opvangcapaciteit wordt, in volgorde van aanvraagdatum, voorrang gegeven aan:

 • Kleuters van 2,5 - 6 jaar.
 • Kinderen die in Hamme wonen of in Hamme naar school gaan.
 • Kinderen die minstens tot 17.30 u. in de opvang blijven.
 • Op woensdagnamiddag: kinderen die tijdens het schooljaar reeds gebruik maken van de naschoolse opvang.
 • Tijdens de schoolvakanties: kinderen die tijdens het schooljaar reeds gebruik maken van de naschoolse opvang. Daarnaast geven we voorrang aan kleuters.

Een professioneel team staat dagelijks in voor de begeleiding van de kinderen. Dit team bestaat per vestiging uit 4 halftijdse begeleiders. Zij worden ondersteund door de coördinator.

Door de kleinschaligheid van de voorziening wordt er gestreefd naar een huiselijke, niet-schoolse omgeving, waar de kinderen zich kunnen ontspannen en uitleven na schooltijd. Hierin worden de ouders en andere partners in de mate van het mogelijke betrokken.

Ouderbijdrage

 • € 0,90 per half uur (avondopvang)
 • € 4,00 (< 3 u.)
 • € 5,50 (< 6 u.)
 • € 11,00 (> 6 u.) op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen
 • fiscale attesten mogelijk

Inschrijven 

Inschrijven voor De Roefel of De Kiezel is mogelijk bij de coördinator buitenschoolse kinderopvang. Een afspraak maken kan rechtstreeks via tamara.cooremans@hamme.be, telefonisch op het nummer 0472 72 00 58 of bij Huis van het Kind.

 • De Roefel 
  Hospitaalstraat 26 a | 9220 Hamme

 • De Kiezel
  Meulenbroekstraat 24-26 | 9220 Hamme

Deel deze pagina