Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar;
  • moet jouw verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen via Sociale Zekerheid/Burger.
  • Na het invullen van de vragenlijst kan je online jouw aanvraag indienen. 
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist
  • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Meebrengen

Als je hulp nodig hebt bij jouw aanvraag, kan je terecht bij Team leven en welzijn. Neem zeker volgende informatie mee, zodat jouw aanvraag onmiddellijk kan worden ingevuld:

  • naam en voornaam van jouw huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt
  • identiteitskaart
  • jouw eigen bankrekeningnummer

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van jouw gezinssituatie en de inkomsten van jouw gezin.

Deel deze pagina