Een stelling op het voetbad met een oranje bord dat aangeeft dat voetgangers op de openbare weg moeten stappen. Online aanvragen

Als je werken wil uitvoeren waarbij je een deel van het openbaar domein inneemt, dan is er altijd een toelating van het lokaal bestuur nodig. Enkele voorbeelden:

  • inname van een zone op het openbaar domein (rijbaan, parking, fietspad, trottoir, …)  voor het uitvoeren van werken op privéterrein
  • plaatsen van een afzetcontainer, puinzakken of materiaal
  • plaatsen van een stelling of ladderpakket
  • plaatsen van een bouwkraan
  • geheel of gedeeltelijk afsluiten van de rijbaan, van fietspaden en/of trottoirs

De toelating wordt afgeleverd door het departement publieke ruimte.

Je aanvraag moet ten minste 3, 5 of 20 werkdagen, naargelang het type, voor de aanvang van de werken gebeuren. Als je de aanvraag tijdig indient zijn de eerste 15 kalenderdagen kosteloos, Vanaf de 16de kalenderdag dient een retributie te worden betaald.

Bij laattijdige aanvragen zal vanaf de eerste dag een retributie aangerekend worden. Je aanvraag kan enkel online gebeuren.

Je aanvraag doe je online via de webtoepassing 'inname openbaar domein'

Deel deze pagina