Een stelling op het voetbad met een oranje bord dat aangeeft dat voetgangers op de openbare weg moeten stappen.  OPGELET

Sinds 1 januari 2024 werkt het lokaal bestuur samen met een andere softwarepartner om jouw aanvraag voor inname van het openbaar domein te beheren. Om gebruik te maken van dit platform ‘Eaglebe’ dien je een nieuw account aan te maken. Alle logins van het vorige platform komen te vervallen.

Inname openbaar domein

Als je werken wil uitvoeren waarbij je een deel van het openbaar domein inneemt, dan is er altijd een toelating van het lokaal bestuur nodig. Enkele voorbeelden:

 • inname van een zone op het openbaar domein (rijbaan, parking, fietspad, trottoir, …)  voor het uitvoeren van werken op privéterrein
 • plaatsen van een afzetcontainer, puinzakken of materiaal
 • plaatsen van een stelling of ladderpakket
 • plaatsen van een bouwkraan
 • geheel of gedeeltelijk afsluiten van de rijbaan, van fietspaden en/of trottoirs

Procedure

Online aanvragen met account

Online aanvragen zonder account

 1. bovenstaande knop (met of zonder account) dien je de aanvraag in.
 2. Volg alle stappen en teken je aanvraag nauwkeurig in.
 3. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd ontvang je een ontvangstbevestiging.
 4. Van zodra Team openbaar domein jouw aanvraag heeft goedgekeurd ontvang je de vergunning via e-mail.
  Let op! Het kan zijn dat het lokaal bestuur bijkomende vragen of opmerkingen via het programma communiceert. Dit is enkel zichtbaar wanneer je een account aanmaakt! 
  Wanneer je een retributie dient te betalen, dan ontvang je de vergunning na ontvangst van jouw betaling.
 5. Als je zelf niet over parkeerverbodsborden beschikt, dan kan je deze ontlenen bij het lokaal bestuur. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via het gemeentemagazijn op het telefoonnummer 052 25 89 00.

Aanvraagtermijn en retributie

Je aanvraag moet ten minste 3, 5 of 20 werkdagen, naargelang het type, voor de aanvang van de werken gebeuren. Als je de aanvraag tijdig indient zijn de eerste 15 kalenderdagen kosteloos. Vanaf de 16de kalenderdag dient een retributie te worden betaald.

Bij laattijdige aanvragen zal vanaf de eerste dag een retributie aangerekend worden. Je aanvraag kan enkel online gebeuren.

Handleiding

Bekijk hier hoe je tewerk gaat om jouw aanvraag tot inname openbaar domein correct in te geven (intekenen in te nemen zone).

Deel deze pagina