Een stelling op het voetbad met een oranje bord dat aangeeft dat voetgangers op de openbare weg moeten stappen.  OPGELET

Sinds 1 januari 2024 werkt het lokaal bestuur samen met een andere softwarepartner om jouw aanvraag voor inname van het openbaar domein te beheren. Om gebruik te maken van dit platform ‘Eaglebe’ dien je een nieuw account aan te maken. Alle logins van het vorige platform komen te vervallen.

Inname openbaar domein

Wanneer je een deel van het openbaar domein wilt innemen voor werken of je wilt ruimte vrijhouden voor bijvoorbeeld een verhuiswagen, dan heb je altijd toelating nodig van het lokaal bestuur.

Voorwaarden

 • Jouw aanvraag moet (afhankelijk van het type inname) ten minste 3, 5 of 20 werkdagen voor de aanvang van de werken/de inname gebeuren.
 • Wanneer je de aanvraag tijdig indient zijn de eerste 15 kalenderdagen gratis. Vanaf de 16de kalenderdag betaal je een retributie.
  Bij laattijdige aanvragen wordt vanaf de eerste dag een retributie aangerekend.
 • Aanvragen kunnen enkel online gebeuren.

Meer informatie over de voorwaarden vind je in het document 'Tijdelijke privatisering van het openbaar domein (belasting)'.

Procedure

AANNEMERS

Voor aannemers, bouwbedrijven (tijdelijke inrichting van werven en opstellingen zoals bv. bouwkraan of stelling) en nutswerken (huisaansluitingen, kabelwerken, waterleiding, telecom, nettransitie, ...) verloopt het aanvragen van signalisatie zoals hieronder beschreven.

Procedure

Online aanvragen met account

Online aanvragen zonder account

 • Vraag je vergunning minstens 5 werkdagen op voorhand online aan of 20 werkdagen op voorhand wanneer de hinder groot is en/of de straat dient afgesloten te worden .
 • Vermeld de verantwoordelijke van de werken en de signalisatie.
 • Wanneer je signalisatie op het openbaar domein plaatst ben je wettelijk verplicht een signalisatieplan te voorzien met aanduiding van de afmetingen. Meer uitleg vind je in de handleiding.
 • De signalisatie moet steeds voorzien worden door de aannemer van de werken, conform MB 07-05-1999 en standaardbestek 250 voor de wegenbouw. De kosten zijn ten laste van de aannemer.
 • Je ontvangt de vergunning na het betalen van de eventuele retributie.

PARTICULIEREN

Als particulier kan je parkeerverbodsborden (E1) huren voor:

 • Het plaatsen van een container of puinzakken.
 • Het reglementair parkeren en opstellen van ceremoniewagens, een verhuis- of aanwagen en voor het laden en/of lossen.

Procedure

Online aanvragen met account

 • Vraag je vergunning minstens 3 werkdagen op voorhand aan via Eaglebe (groene knop).
  Let op: wanneer het lokaal bestuur bijkomende informatie nodig heeft over jouw aanvraag, dan wordt dit gecommuniceerd via Eaglebe. Daarom is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt.
 • Teken correct het aantal in te nemen parkeerplaatsen in. Meer uitleg vind je in de handleiding.
 • Je betaalt bij jouw aanvraag € 120,00/set van 2 parkeerverbodsborden. Wanneer je de borden tijdig terugbrengt, storten we de waarborg van € 110,00 terug op het rekeningnummer dat je bij jouw aanvraag hebt opgegeven.
 • Na goedkeuring en ontvangst van jouw betaling, bezorgen we jou de vergunning via e-mail.
 • Je kan de borden afhalen bij Team magazijn en logistiek, Zwaarveld 56.
  Plaats de borden 24 uur vooraf op de rand van het voetpad in de aangevraagde zone. Breng het meegeleverde document aan op de onderborden.

Opgelet

 • Er wordt geen teruggave gedaan van de betaalde retributie, zelfs wanneer je van de verleende vergunning geen of gedeeltelijk gebruik maakte.
 • De maximum ontleentermijn voor de borden bedraagt 7 kalenderdagen. Deze termijn kan niet verlengd worden.
  Na het verstrijken van deze termijn wordt een tarief aangerekend van € 25,00/begonnen dag (met een maximum van € 110,00).
 • De vergunninghouder is zowel tegenover het lokaal bestuur als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de verkeerssignalisatie. De vergunninghouder neemt de nodige maatregelen om de signalisatie, ook bij slechte weersomstandigheden, in goede staat te houden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

Deel deze pagina