Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

 • Jouw handicap moet erkend worden (min. 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid).
 • Jouw inkomsten en die van jouw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Je bent min. 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen.
 • Na het invullen van de vragenlijst kan je online jouw aanvraag indienen. 
 • De Directie-generaal 'Personen met een handicap' gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij jouw arts of specialist.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Meebrengen

Als je hulp nodig hebt bij jouw aanvraag, kan je terecht bij Team leven en welzijn. Neem zeker volgende informatie mee, zodat jouw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van jouw huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt
 • identiteitskaart
 • eigen bankrekeningnummer

Bedrag

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe je behoort, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

Deel deze pagina