De Vlaamse Overheid heft een belasting op bedrijfsruimten van minimaal 5 are die leeg staan of verwaarloosd worden. Elke gemeente dient ieder kalenderjaar een vermoedenslijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, gelegen op haar grondgebied, over te maken aan de Vlaamse Overheid. Zij staan dan in voor de controles ter plaatse en de inventarisatie. De gemeente Hamme legt jaarlijks de definitieve inventaris ter inzage tijdens een openbaar onderzoek. Doorgaans is dit in het najaar.

Wanneer leegstand?

Wanneer 50% van de totale vloeroppervlakte van een bedrijf niet benuttigd wordt. Een bedrijfsruimte kan verschillende verdiepingen hebben. Bv. bedrijfsruimten die leeg staan in functie van te huur, te koop, met een bouwvergunning of een bouwaanvraag, of indien de economische activiteit ophoudt met bestaan.

Wanneer verwaarlozing?

Algemene verwaarlozing wanneer het gebrek zich spreidt over meer dan de helft van de oppervlakte, lengte of breedte. Beperkte verwaarlozing als het gebrek slaat op de helft of minder dan de helft van de oppervlakte, de lengte of de breedte. Als het gebrek de stabiliteit of de veiligheid in het gedrang brengt.

 

Deel deze pagina