Leegstand van woningen en/of gebouwen (gelegen op percelen kleiner dan 500m²) brengt verloedering teweeg en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid in de gemeente. De gemeente Hamme wil de eigenaars aanmoedigen om hun woning(en) en/of gebouw(en) op te knappen en opnieuw in gebruik te (laten) nemen. Daarom worden leegstaande woningen en/of gebouwen geïnventariseerd.

Een woning is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de bestemming. Een gebouw is leegstaand als meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is overeenkomstig de functie. Let op: enkel een gebouw gelegen op een perceel dat kleiner is dan 500m².

Heden worden de gemeentelijke reglementen inzake leegstand herwerkt naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving. Van zodra deze procedures voltooid zijn zullen de nieuwe reglementen hier geraadpleegd kunnen worden.

Deel deze pagina