Team juridische ondersteuning functioneert onder leiding van de heer Philippe Vlaeminck - licentiaat in de rechten. Voor de inwoners van Hamme verleent het Team juridische ondersteuning eerstelijnsrechtshulp. Je kunt bij de jurist terecht voor eenvoudige juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag, facturen, ...

"Ik moet verschijnen voor de rechtbank. Wat nu?"
“Welke rechten en plichten heb ik als ouder?”
"Ik wil weg bij mijn partner. Welke stappen moet ik zetten?"
"Ik ben erfgenaam, maar de nalatenschap bevat merendeel schulden. Moet ik de erfenis aanvaarden?"
"Ik heb een geschil met mijn buur. Hoe pak ik dit aan?"
"Ik heb samen met mijn partner een woning aangekocht. Wat gebeurt er bij het overlijden van mijn partner? Kan ik in de woning blijven wonen?"
"Ik ben slachtoffer van een misdrijf. Hoe kan ik mijn schade terugvorderen?"

Het juridisch advies is gratis. Cliënten kunnen niet geweigerd worden op basis van hun inkomen; het is uiteraard wel de bedoeling om deze eerstelijnshulp in eerste instantie toe te laten komen aan de sociaal zwakkeren.

Voor een gesprek met de jurist, moet eerst vooraf een afspraak gemaakt worden. Het gesprek zal, bij voorkeur, tijdens de kantooruren doorgaan. Het onderhoud met de jurist moet beperkt gehouden worden. Zodra een grondig onderzoek of bijstand noodzakelijk blijkt, zal je worden doorverwezen.

Deel deze pagina