Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens kandidaat (1/2)

Geboortedatum *

Gegevens kandidaat (2/2)

Als kandidaat sportmonitor moet je minstens 18 jaar zijn of worden in het jaar van de tewerkstelling.

Je bent bij voorkeur (student) master of bachelor lichamelijke opvoeding, een sportieve kleuteronderwijzer(es) of een sportief persoon die ervaring heeft in het omgaan met kinderen.