Wanneer de kapping van bepaalde bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan heb je in vele gevallen een kapmachtiging nodig (ook in een privébos).

  • Kappingen die expliciet opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.

Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels.

Procedure

Kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Kappingen in openbare bossen (die niet opgenomen zijn in de gezamenlijke houtverkoop) moeten ook eerst aangevraagd worden. Dat kan door het specifieke aanvraagformulier naar de provinciale dienst van het ANB te sturen.

De aanvraagformulieren kan je downloaden van de website van het ANB.

Uitzonderingen

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen in privéboskan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet je die kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 u. na het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het ANB.

In openbaar bos is dringende kapping om veiligheidsredenen mogelijk in overleg met de boswachter.

Regelgeving

  • Het Bosdecreet van 13 juni 1990.

Deel deze pagina