Online aanvragen  >

Het kinderdagverblijf De Zonnebloem organiseert opvang voor baby’s en peuters tussen 2 en 36 maanden. Het kinderdagverblijf heeft hierbij oog voor de maatschappelijke functie en wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. De opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte kan, na overleg met alle betrokken partijen en naargelang de haalbaarheid voor de opvang.

Foto van Kinderdagverblijf De ZonnebloemFoto van de speelruimte in Kinderdagverblijf De ZonnebloemFoto van de speelruimte in Kinderdagverblijf De Zonnebloem

Er wordt gewerkt in 3 verticale leefgroepen. Met deze groepsverdeling zetten we in op een huiselijke sfeer binnen de werking. In een verticale leefgroep verblijven baby’s, kruipers en peuters samen in één groep. Een kind blijft door deze indeling tijdens de hele opvangperiode bij dezelfde kinderbegeleiders en dezelfde kinderen. Hierdoor kan er een hechte band ontstaan tussen begeleiders, kinderen en ouders.

In een verticale leefgroep kunnen kleine kinderen leren van de grote, terwijl grote kinderen het vaak leuk vinden om mee te zorgen voor de kleintjes.

Bij inschrijving wordt samen met de ouders de opvangmogelijkheid besproken en wordt het kind ingeschreven op de wachtlijst, volgens datum van aanvraag en volgens de geldende regels van Kind en Gezin.

Kinderdagverblijf De Zonnebloem heeft een vergunning en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Het kinderdagverblijf is erkend door Kind en Gezin voor 36 kinderopvangplaatsen en gesubsidieerd voor 33 kinderopvangplaatsen. Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 6.30 u. tot 18.30 u. Elk jaar sluit het kinderdagverblijf zijn deuren op feest- en brugdagen en tijdens de kerstperiode. Een overzicht van de sluitingsdagen is te bekomen in het kinderdagverblijf.

Noodnummers

  • Tijdens de openingsuren (leefgroep de grassprietjes): gsm 0491 61 79 31
  • Tijdens de openingsuren (leefgroep de bijtjes): gsm 0491 61 79 32
  • Tijdens de openingsuren (leefgroep de wolkjes): gsm 0475 80 54 65
  • Buiten de openingsuren: gelieve een boodschap in te spreken op één van bovenstaande mobiele nummers.

Deel deze pagina