Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Locatie

De eigenaar moet deze aanvraag mee ondertekenen voor akkoord. Voeg hieronder het getekende akkoord van de eigenaar toe.

Eigenaar perceel

Aanplant en aanleg van kleine landschapselementen

Aangevraagde werken

Onderhoud van kleine landschapselementen

Aangevraagde werken
Start- en einddatum van de werken *

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement voor kleine landschapselementen.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.