Deze stedenbouwkundige verordening werd vastgesteld door de gemeenteraad van 28 oktober 2015 en is van kracht sinds 16 april 2016. Sindsdien is er voor het hele grondgebied van Hamme een vergunningsplicht voor het plaatsen van kleinschalige windturbines. De kleinschalige windturbines of microwindturbines mogen een ashoogte of masthoogte van maximaal 15m hebben.

Deel deze pagina