Onze gemeente investeert in zijn eigen kunstpatrimonium. Het bestuur koopt zowel kunstwerken aan voor de aankleding van de gemeentelijke gebouwen als voor het opfleuren van het straatbeeld in onze gemeente. De kunstwerken die aangekocht worden, ondergaan een selectieronde en worden zorgvuldig gekozen door het bestuur.

Naast het aankopen van kunstwerken aanvaardt het lokaal bestuur ook schenkingen van kunstwerken of andere stukken. Ook hier wordt er steeds nagegaan of het werk enige waarde heeft voor onze gemeente.
De gemeente tracht het kunstpatrimonium te onderhouden en te restaureren wanneer dit nodig zou blijken.  

Voor wie meer info over ons kunstpatrimonium of de procedure tot verkoop/schenking wenst, kan contact opnemen met Team cultuur. 

Deel deze pagina