Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige, schriftelijke kennisgeving waarin je zelf kan bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Je kan aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente/land je laatste rustplaats zal zijn
 • of er een uitvaartcontract werd afgesloten. In dit geval wordt ook de datum, het nummer van het contract en het KBO-nummer van onderneming opgenomen

De laatste wilsbeschikking geldt levenslang, maar kan op elk moment gewijzigd of ingetrokken worden. Bij elk overlijden gaat de gemeente na of er een laatste wilsbeschikking werd geregistreerd op naam van de overledene. Er wordt nauwgezet op toegezien dat je wens gerespecteerd wordt.

Voorwaarden

 • je bent minstens 16 jaar oud
 • je woont in Hamme

Procedure

Je komt persoonlijk langs bij Team burgerzaken. Je kiest de wijze van teraardebestelling:

 • begraving
 • crematie en begraving as op de begraafplaats
 • crematie en uitstrooiing as op strooiweide van de begraafplaats
 • crematie en bijzetting as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie en uitstrooiing as in de Belgische territoriale zee
 • crematie en uitstrooiing as op een andere plaats
 • crematie en begraving as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie en bewaring as op een andere plaats dan de begraafplaats

Je kiest de levensbeschouwing van de uitvaartplechtigheid:

 • geen specifieke keuze
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Je kiest de plaats waar je je laatste rustplaats wil hebben. Deze keuze(s) worden opgenomen in een verklaring die na ondertekening wordt geregistreerd in het Rijksregister.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID)
 • eventueel de reeds ingevulde en ondertekende verklaring

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2014 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina