Leegstand en verwaarlozing zorgen voor een hinderlijk straatbeeld en dragen bij tot de schaarste op de woningmarkt. Daarom pakken we deze problemen aan en werken we aan en nieuw opsporingsbeleid. Lokaal bestuur Hamme motiveert eigenaars om hun leegstaande woning te activeren waarvoor ze bedoeld is: wonen.

Leegstand en/of verwaarlozing?

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt. Bij verwaarlozing zijn er voldoende uiterlijke kenmerken die aangeven dat een woning of gebouw niet de nodige zorg krijgt.

Waarom pakken we dit aan?

Leegstaande woningen en gebouwen zorgen op verschillende manieren voor overlast. Leegstand is vaak een voorbode voor verwaarlozing en verkrotting. Het zorgt voor hinderlijke elementen in het straatbeeld en creëert een onaangename sfeer in de buurt. Bovendien zijn leegstaande woningen niet beschikbaar om in te wonen. Dat terwijl veel mensen geen betaalbare woning kunnen vinden.

Hoe sporen we het op?

De opsporing gebeurt op basis van een vermoedenslijst. Om die samen te stellen, werken verschillende diensten van het lokaal bestuur samen. Via die lijst gaan de leegstandbeheerders aan de slag. De gemeentelijke inventaris wordt minstens 1 keer per jaar bijgewerkt.

Wat als je opgenomen bent in het leegstandsregister?

Als je woning langer dan 12 maanden leegstaat, wordt ze opgenomen in de gemeentelijke leegstand- of verwaarlozingsinventaris. Het lokaal bestuur brengt je hiervan op de hoogte met een aangetekend schrijven. Ben je het niet eens met een opname op de inventaris? Of is jouw woning of pand intussen bewoond? Dan kan je een schrapping aanvragen bij Team wonen en huisvesting.

Leegstand- en verwaarlozingsheffing

Zodra je woning of gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in de gemeentelijke inventaris, moet je een gemeentelijke heffing betalen. Dat is ook zo voor een verwaarloosd pand. Zolang het gebouw of de woning niet uit het register is geschrapt, blijft de heffing verschuldigd telkens als een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

Hulp nodig?

Is jouw pand opgenomen op de gemeentelijke inventaris en weet je niet wat te doen? Heb je nog geen toekomst voor je leegstaande pand? Of overweeg je om woning op te knappen en te verhuren als sociale woning? Als sociaal verhuurder heb je recht op verschillende premies en fiscale voordelen. Schrijf je in bij het woon- en energieloket van je gemeente en ontdek de mogelijkheden.

Bedrag

Leegstandsheffing:  € 1.250,00 voor een leegstaande woning of gebouw

Het bedrag van de belasting voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met het aantal termijnen van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het gemeentelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. Het maximaal aantal van termijnen in de berekening is 5.

Verwaarlozingsheffing:  € 1.250,00 voor een verwaarloosde woning of gebouw

Het bedrag van de belasting voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met het aantal termijnen van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het gemeentelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. Het maximaal aantal van termijnen in de berekening is 5.

Uitzonderingen

Vrijstellingen mogelijk op aanvraag en tegen bewijslast bij het college van burgemeester en schepenen. Gelieve de reglementen te raadplegen of contact op te nemen met het Woonloket op nummer 052 47 56 22.

Regelgeving

De belasting wordt gevestigd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina